Kontakt

Kontakt do osób pełniących funkcje w klubie.

 1. Prezydent Klubu Rotary
  Zakres działań Zarządu określa paragraf 5 statutu Klubu
  wypełnij formularz: KONTAKT
 2. Wiceprezydent Klubu Rotary
  Zakres działań Zarządu określa paragraf 5 statutu Klubu
  wypełnij formularz: KONTAKT
 3. Skarbnik Klubu
  pełni nadzór nad funduszami Klubu i składa corocznie, a także na każde żądanie Zarządu, sprawozdanie dotyczące stanu klubowych finansów
  wypełnij formularz: KONTAKT
 4. Sekretarz Klubu
  prowadzi rejestr członków Klubu, rejestruje frekwencję na zebraniach klubowych, wysyła zawiadomienia o zebraniach Klubu, przygotowuje sprawozdania dla Rotary International oraz wykonuje inne czynności właściwe dla tej funkcji.
  wypełnij formularz: KONTAKT
 5. Gospodarz Klubu
   pełni funkcję pomocniczą w Zarządzie. Jego zakres czynności jest ustalony przez Prezydenta
  wypełnij formularz: KONTAKT
 6. CICO –  (Club Internet Communication Officer)
  Członek klubu Rotary odpowiedzialny za komunikację z pomocą Internetu (media elektroniczne
  (§ 7 Statutu „Oficer CICO – jest łącznikiem między władzami Districtu a Prezydentem Klubu”)
  wypełnij formularz: KONTAKT