Rotary Club Bydgoszcz informuje, że od 1-go lipca 2017 przenosimy siedzibę do Hotelu „Słoneczny Młyn”

Drodzy Bydgoszczanie, Przyjaciele !!!

Rotary Club Bydgoszcz informuje, że od 1-go lipca 2017 przenosimy siedzibę do Hotelu „Słoneczny Młyn”.

Przez 25 lat spotykaliśmy się w Hotelu „Pod Orłem”.

Dziękujemy najmocniej jak potrafimy Rodzinie Majewiczów
właścicielom hotelu „Pod Orłem” od jego powstania do 2016-go roku, a także jego kolejnym Dyrektorom od Śp. Janusza Machaja po Annę Kowalską – Szczepańską.

Dziękujemy za gościnę, ale także podzielania idei rotariańskich.

W tym czasie, m.in.:
– wysłaliśmy 170 młodych bydgoszczan na roczne pobyty i naukę w szkołach całego świata
– finansowaliśmy posiłki w szkołach, organizowaliśmy kolonie letnie, obozy, zagraniczne
– staże zawodowe
– przekazaliśmy pomoc materialną dla hospicjum, przedszkoli, szpitali

Naszą działalność będziemy kontynuować w każdą środę o godz. 18.30 w hotelu „Słoneczny Młyn”

Dear friends of Bydgoszcz !!
The Rotary Club Bydgoszcz would like to inform you, that from the 1st of July 2017 our meeting place is going to be relocated to the Hotel “Słoneczny Młyn”.
For 25 years ( a quarter of the century) we have been meeting at the Hotel “Pod Orłem”.
We wish to express our immense appreciation of the hospitality and sharing of the Rotary values by the Majewicz family, hotel owners from its foundation until 2016 and by the following hotel managers from Mr. Janusz Machaj till Mrs. Anna Kowalska-Szczepańska.
Throughout this memorable time, we, the Rotary Club Bydgoszcz:
– Have sent over 170 youngsters from Bydgoszcz for Rotary Youth Exchange program around the globe
– Have organized summer camps in Poland or abroad and sponsored lunches at schools in Bydgoszcz and professional internships
– Have subsidized kindergartens, hospitals, and hospices (nursing homes)
The Rotary Club Bydgoszcz will continue its charitable activity at the Hotel “Słoneczny Młyn” on every Wednesday at 18:30
(https://www.facebook.com/slonecznymlyn/